Het International Aerospace Information Network (IAIN)

Het International Aerospace Information Network (IAIN) is ontwikkeld om de toegang tot en gebruik van informatie met betrekking tot lucht- en ruimtevaart en de daaraan verwante gebieden te vergemakkelijken. De IAIN stelt zich als doel belangrijke informatiebestanden te identificeren,

- die relevant zijn voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van lucht- en ruimtevaart,

- mechanismen te verschaffen om toegang tot deze data

- en informatiebronnen te verkrijgen en om een middel te creëren om de integratie en toegankelijkheid van multi-disciplinaire data gerelateerd aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van lucht- en ruimtevaart, te stimuleren.

De IAIN verschaft een catalogus van informatiebronnen over lucht- en ruimtevaart en daaraan verwante gebieden, waarmee het zoeken naar informatie kan worden gestart. Het verschaft gemakkelijk toegang tot informatiebronnen van de samenwerkende landen met betrekking tot lucht- en ruimtevaart en aanverwante gebieden. De bronnen zijn wereldwijd via Internet toegankelijk. Het adres van de IAIN website is http://www.iainetwork.net. De gebruikers worden aangemoedigd het "Comments/Feedback" mechanisme te gebruiken teneinde de IAIN website te verbeteren.

Tot de informatiebronnen op de IAIN Website behoren ook verwijzingen naar de volgende hoofdcategorieën en subcategorieën:

INFORMATIEBRONNEN EN DATABASES

Lucht- en ruimetvaartdatabanken - databanken met teksten op het gebied van lucht- en ruimtevaart en aanverwante gebieden;

Lucht- en ruimtevaartfiles - gegevens van numerieke, feitelijke, en grafische data, computerprogramma's, beelden en parametrische data die betrekking hebben op experimenten en metingen;

Commerciële databases and hosts (host computers) - door commerciële aanbieders geproduceerde tekstuele, numerieke en feitelijke gegevensbanken op het gebied van lucht- en ruimtevaart en aanverwante gebieden;

Beeld archieven - foto's en afbeeldingen van vliegtuigen, ruimtevaartuigen en ruimtevaart;

Publicaties - tijdschriftenliteratuur, full text documenten, nieuwsbrieven, etc. over onderwerpen die betrekking hebben op lucht- en ruimtevaart en aanverwante gebieden;

Musea - musea en historische locaties met tentoonstellingen en artefacten met betrekking tot lucht- en ruimtevaart en aanverwante gebieden;

Bewaarplaatsen met informatie over lucht- en ruimtevaart - locaties van bibliotheken en andere voorzieningen met verzamelingen van informatie over lucht- en ruimtevaart, die niet noodzakelijkerwijs on-line beschikbaar zijn;

Lucht- en ruimtevaart in de 21ste eeuw - een electronische bibliografie van studies en toekomstverwachtingen op het gebied van lucht- en ruimtevaart.

RESEARCH EN DEVELOPMENT

Algemene links - een plaatsnamenlijst van organisaties die zich bezighouden met met vraagstukken betreffende lucht- en ruimtevaart en aanverwante gebieden;

Wetenschappelijk onderzoek - lijsten met universiteiten en organisaties en instituten van onderzoek en ontwikkeling;

Overheids- en Defensie organisaties - lijsten met nationale overheids- en militaire instellingen betrokken bij onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;

Ruimtevaartinstanties en -organisaties - lijsten met organisaties die in verschillende landen werden opgericht met het doel zich bezig te houden met verschillende aspecten van de ruimte, waaronder onderzoek, ontwikkeling, planning en uitvoering;

Specifieke instellingen voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van lucht- en ruimtevaart - identificatie van home-pages van organisaties die zich bezighouden met luchtvaart-, ruimtevaart- en ruimteonderzoek.

ONDERWIJSINSTELLINGEN

Academische onderwijsinstellingen op het gebied van lucht- en ruimtevaart - register van universiteiten en instituten, gespecialiseerd in onderwijs, onderzoek, ontwikkeling, planning en uitvoering op het gebied van lucht- en ruimtevaart en aanverwante gebieden.

CIVIELE LUCHTVAART

Fabrikanten op het gebied van lucht- en ruimtevaart of aanverwante gebieden - commerciële ondernemigen die deelnemen aan onderzoek, ontwikkeling en fabricage van lucht- en ruimtevaartuigen of aan daarvoor bestemde onderdelen;

Commerciële luchtvaart - lijsten van commerciële luchtvaartmaatschappijen en organisaties betrokken bij commerciële luchtvaart.

ORGANISATIES EN NEWSGROUPS

Newsgroups - lijsten van over de gehele wereld verspreide discussie-groepen over lucht- en ruimtevaart en aanverwante gebieden;

Professionele organisaties - lijsten van verenigingen en organisaties bestaande uit wetenschappers, technici en andere vaklieden, die geïnteresseerd zijn in lucht- en ruimtevaart gerelateerde onderwerpen.

CONFERENTIES, SYMPOSIA, WORKSHOPS - lijsten met over de gehele wereld geplande bijeenkomsten.

ALGEMENE SITES - met locaties die per onderwerp bepaalde diensten en toegang verlenen tot bronnen op het gebied van lucht- en ruimtevaart, luchtvaartuigen en luchtvaart.

INFORMATIE OVER VOORSCHRIFTEN - bevat locaties die toegang verschaffen tot voorschriften, handboeken en andere openbaar gemaakte documenten.